• അംഗത്വം

  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ പരിപാടികളിലോ, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലോ അംഗമാകുന്നവര്‍ക്കുള്ള പ്രാഥമിക പരിചയം..

  എന്താണ്, എന്തല്ല സുസ്ഥിര ജീവന ഗ്രാമപദ്ധതി.

  by  • May 30, 2018 • അംഗത്വം, കൂട്ട് ജീവിതം, പദ്ധതികള്‍, പരിസ്ഥിതി • 1 Comment

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അതീവ സുരക്ഷിതവും സന്തോഷകരവും ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ കുറിപ്പ് താങ്കള്‍ക്കുള്ളതാണ്. സുരക്ഷയും സന്തോഷവും ഉള്ള ഒരു ജീവിത സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ നാം ഒരു ഇക്കോ വില്ലേജു ആരംഭിക്കുന്നു. ഗ്രീന്‍ക്രോസ് ഇക്കോ വില്ലേജ് എന്നത് ഒരു സമ്പൂര്‍ണ സ്വാശ്രയ ജീവന മാതൃക ആണ്.അതില്‍ താങ്കള്‍ക്കു എന്തെങ്കിലും റോള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ കുറിപ്പ് വായച്ചതിനു ശേഷം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക.   എന്തിനു വേണ്ടി. [ആദ്യമേ തന്നെ ചില നെഗറ്റീവ് ആയ...

  Read more →

  ഇക്കോ വില്ലേജിലെ കന്യാവനത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കാമോ?

  by  • May 16, 2018 • അംഗത്വം, കൂട്ട് ജീവിതം, ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ, പദ്ധതികള്‍, സംഘ പരം • 0 Comments

  പ്രിയമുള്ളവരെ, വിഷയം :  *പ്രകൃതി സുസ്ഥിര സ്വാശ്രയ സ്നേഹ ഗ്രാമത്തില്‍ സ്വകാര്യ കന്യാ വനത്തിനും ഭക്ഷ്യവനത്തിനും വേണ്ടി  ഭൂമി വാങ്ങുവാനുള്ള ധന നിക്ഷേപം ജീവകുലത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി*.. ഒളിമ്പസ്സിന്‍റെ ഇക്കോ വില്ലേജു പദ്ധതിയെ പരിചയമുണ്ടാകുമല്ലോ?  നമ്മുടെ നിലനില്പിനും ശാന്തിയ്ക്കും ധര്‍മത്തിനും വേണ്ടി  ഉള്ള ഈ സ്നേഹ ജീവിത സംസ്കാര മാതൃക ഗ്രാമം അണിയിച്ചൊരുക്കുവാനുള്ള പണിപ്പുരയില്‍ ആണ് നാം എന്നും അറിയാമല്ലോ? അതിന്റെ പ്രാഥമിക അടിത്തറ ആയി രണ്ടേക്കര്‍ ഭൂമി കേരളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മദ്ധ്യത്തില്‍ ആയി...

  Read more →

  എന്താണ് ഒളിമ്പസ്

  by  • August 31, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ വികസനത്തിനെ കൊടുമുടിയിലാണ്. മണ്ണും വിണ്ണും കാല്കീഴിലാക്കി അറിവിന്റെയും, സൌകര്യങ്ങളുടെയും, ഒട്ടേറെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെയും മുകളില്‍ കയറി നില്‍ക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പരിധിയില്‍പ്പെടാതെ പോകുന്നത്, അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രം. ഇത് അറിയിക്കാനായി, മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതല്‍ തൊട്ടു, ഒട്ടേറെ ജീവിത ശൈലികളും, ദര്‍ശനങ്ങളും, മതങ്ങളും, ഇസങ്ങളും, ശാസ്ത്രശാഖകളും, നവ സാങ്കേതിക – മനെജുമെന്റ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കിടെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെയും, യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള നിലനില്‍പ്പിനെയും നാമറിയുന്നില്ല. ജീവരാശിയുടെ സുസ്ഥിരമായൊരു ജീവനത്തെ ശാസ്ത്രീയമായും, ആത്മീയമായും...

  Read more →

  പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍

  by  • August 31, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു വിലയിരുത്തല്‍ പ്രക്രിയയുണ്ട്‌. പഠനാരംഭത്തില്‍ തന്നെ, പഠിതാവിന്റെ ഇന്നോളം സ്വായത്തമാക്കിയ ലോക വിജ്ഞാനവും, വീക്ഷണ ഗതിയും, വിഷയ ജ്ഞാനവും, സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവും, സാമാന്യ ബോധവും, ശേഷിയും ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഈ പഠന പ്രക്രിയയില്‍ പഠിതാവിനെയും മാര്‍ഗദര്‍ശികളെയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കും. പഠന ശേഷം സ്വയവും മാര്‍ഗദര്‍ശികള്‍ക്കും പഠനാന്തര വികാസത്തെ അളക്കാനും ഈ വിലയിരുത്തല്‍ ഉപകരിക്കും.   നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പത്തു പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? അവയില്‍ കേന്ദ്ര...

  Read more →

  പരിചയപ്പെടുത്തലിനുള്ള മാര്‍ഗരേഖ

  by  • August 31, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ എല്ലാ പഠന പരിപാടികളും പങ്കാളിത്ത ശൈലിയിലുള്ളതാണ്. ചര്‍ച്ചകളും ചോദ്യോത്തരികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പരസ്പരം വ്യക്തിപരമായോ സംജ്ഞാപരമായോ ഉള്ള വ്യക്തമായ പരസ്പര പരിചയം ഇല്ലെങ്കില്‍, ആശയ വിനിമയം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തില്ല. അത്തരമൊരു യൌക്തിക വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഒളിമ്പസ്സിന്റെ പഠനപരിപാടിയിലെ ആദ്യ ഇനം. അതിനു നിയതമായൊരു അവതരണ രൂപവും നാം തുടര്‍ന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ക്രമം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. മുഴുവന്‍ പേര്, വയസ്സ്, സ്ഥലം ആണോ പെണ്ണോ (മുഖാമുഖം അല്ലെങ്കില്‍) എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നത് കുടുംബവിശേഷം നിലവിലുള്ള കുടുംബ/സംഘ(ടനാ)...

  Read more →

  ഒളിമ്പസ് ദര്‍ശനം (മുഖവുര)

  by  • August 31, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  ഒളിമ്പസ് ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഈ  വെബ് സൈറ്റിലേക്കു സ്വാഗതം. നീന്തലും ചികിത്സയും തുടങ്ങി മുലയൂട്ടു വരെ തപാലില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഒളിമ്പസ്സ് മാത്രമെന്തിനു നേരിട്ടേ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് ശഠിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ്.. ഇത് മലയാള ഭാഷ അറിയുകയും, ഒരു സമഗ്ര ബദല്‍ ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തര്‍ക്കുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചൊല്‍കാഴ്ചയാണ്. വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഇത് സുസ്ഥിര ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത പടി തേടുന്നവര്‍ക്ക് ഉള്ളതാണ്. ബൌദ്ധിക വ്യായാമം...

  Read more →

  ഒളിമ്പസ് സഹവാസം. (Olympuss Community Living)

  by  • August 30, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  ആമുഖം നാരായണ ഗുരുവും, ഗാന്ധിജിയും മറ്റും നടത്തിയിരുന്ന കൂട്ട് ജീവിതത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഉയര്‍ന്ന സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യര്‍, ശൌചം, ഇണ ചേരല്‍ എന്നിവയില്‍ ഒഴികെ, മറ്റെല്ലാ ജീവിത ധര്‍മങ്ങളും പൊതുവായി നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആണ് കൂട്ട് ജീവിതം അഥവാ സഹവാസം.. പട്ടാള ക്യാമ്പുകള്‍, സ്കൌട്ട് – ഗൈഡു ക്യാമ്പുകള്‍, ആശ്രമങ്ങള്‍, എന്‍ എസ് എസ് വോളന്റീര്‍മാര്‍, അദ്ധ്യാപക, വൈദ്യ , മാനെജുമെന്റ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്നിവര്‍ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോകിക ജീവിത വഴിയില്‍, പലപ്പോഴായി സഹവാസ...

  Read more →

  വ്യക്തിപരമായ ദുശീലങ്ങള്‍ തടസമാകുമോ…

  by  • August 30, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

    A green Heart asked:       ======   സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണ ദോഷങ്ങളും പേറുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ, അവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചേ വരാവൂ എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചാല്‍ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല തന്നെ. നാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭൂമി (സമ്പൂര്‍ണ സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര നവഗോത്ര സമൂഹം ) ഇവിടെ സൃഷ്ട്ടിച്ചെടുക്കാന്‍  , ഏറ്റം ചുരുങ്ങിയത്  എട്ടു തലമുറയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും,എന്നാണു ഒളിമ്പസ്സിന്റെ അനുമാനം..(അതും, എല്ലാം നാം വിഭാവനം...

  Read more →

  ഒളിമ്പസ്സിലൂടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങിനെ തുടങ്ങാം, തുടരാം..

  by  • August 30, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  വല്ലാത്ത തിരക്കുകളിലാണ് എല്ലാരും. അതിസമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നാലും തിരക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോയെ പറ്റൂ എന്ന അവസ്ഥ. എങ്കിലും ഒരു ദിനം, നന്നായി തുടങ്ങിയാല്‍, അന്ന് മുഴുവനും നന്നായി തുടരാം. ജീവന ക്രമത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ കുറിക്കട്ടെ.. ഇത് ഒളിമ്പസ്സിന്റെ ജീവിത ശൈലി പാലിക്കുവാന്‍ താല്പര്യപെട്ടിട്ടുള്ള എന്റെ ശിഷ്യര്‍ക്ക് വേണ്ടി തയാറാക്കിയ ആത്മീയ സാധനകളാണ്..  എങ്കിലും ഇവ വേണമെന്നുള്ള, പ്രകൃതിയെ തന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന, ആര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവയെല്ലാം, നമ്മുടെ മുന്‍ ഗുരുക്കന്മാര്‍, എല്ലാ നാടുകളിലും ഉപയോഗിച്ച് വന്ന നിഷ്ഠകള്‍ ആണ്....

  Read more →

  സ്വചിന്തന പരിപാടി

  by  • July 24, 2013 • അംഗത്വം • 0 Comments

  നമ്മുടെ ജീവിതം വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാങ്കേതികമായി ഉയര്‍ന്ന വേഗവും, ശേഷിയും സ്വായത്തമാക്കിയെന്നു അഭിമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് , മുന്നില്‍ എത്തി പിടിക്കാവുന്ന അപചയങ്ങളെ കാണാനാകാതെ വരുന്നുവോ എന്നൊരു സംശയം. പരിസ്ഥിതി , ആരോഗ്യം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയത, ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം, സാങ്കേതികത, രാഷ്ട്രീയം, ഭരണം , തൊഴില്‍, സ്വശ്രയത്തം, പാരസ്പര്യം, രക്ഷകര്തൃത്വം, കൂട്ടായ്മ, ലൈഗികത, സംസ്കാരം, സദാചാരം, മൂല്യാധിഷ്ടിത ജീവിതം എന്ന് തുടങ്ങി സമസ്തമേഖലകളിലും, തുലനത നഷ്ടമായിട്ടും , പച്ചവെള്ളമുള്ള പാത്രത്തിലിട്ട്, അടുപ്പത്ത്...

  Read more →