• ആത്മീയത

  യോഗവും യോഗയും രണ്ടാണ്.

  by  • June 22, 2017 • ആത്മീയത, കൂട്ട് ജീവിതം, ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ, ജീവിത വിജയം, തത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം • 0 Comments

   ഹഠയോഗികള്‍ കഠിന തപങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആസനമുറകള്‍ അല്ല ഇന്നത്തെ യോഗ. മൈസൂര്‍ രാജകുടുംബത്തിലെ രാജകുമാരന്മാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷ്പട്ടാളത്തിന്‍റെയും ശാരീരികവികാസത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണമാചാര്യ എന്ന പണ്ഡിതന്‍, പ്രാകൃത ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേരില്‍  ഭാരതീയ മല്ലയുദ്ധത്തെയും തട്ടുകളി (ജിംനാസ്റ്റിക്ക്സ്) യേയും ബ്രിട്ടീഷ് കാലിസ്തെനിക്സുമായി ചേര്‍ത്ത്  വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കഠിനമായ സൈനിക വ്യായാമ മുറയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗയുടെ പ്രാകൃത രൂപം. അത് മൈസൂര്‍ പാലസില്‍ നടന്ന വൈ എം സീ ഏ സമ്മേളനത്തില്‍ വേദിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് കൃഷ്ണമാചാര്യയുടെ ഭാര്യാ സഹോദരന്‍ സുന്ദര...

  Read more →

  പ്രകൃത ചികിത്സ വ്യവസ്ഥാ നിയമത്തിലൂടെ

  by  • June 21, 2017 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം • 0 Comments

  .വ്യവസ്ഥാനിയമത്തെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സഹജാരോഗ്യത്തെ ബോദ്ധ്യം വന്നവര്‍ക്ക് പ്രകൃത്യാത്മീയതയേയും പ്രകൃതിമനശ്ശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മത്തെയും ഈശ്വരീയത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയും ഒരു കോശ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും സുഖകരമായി ഇരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് അകം ചോദനയായി അറിഞ്ഞു നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ നാം പ്രേരിതമാകുക. അതെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഖ കാമനകളാണ് അര്‍ത്ഥനകളായി പുറം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മുടെ ഭാവിയായി തിരികെ നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ഒരേ പോലെയുള്ള ഈ വിന്യാസത്തെ പ്രകൃത്യാത്മീയത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവയുടെ അന്യോന്യ ക്രിയയെ പ്രകൃതിമനശ്ശാസ്ത്രമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അകത്തുള്ള പ്രാകൃതീയ പ്രതിഭാസത്തെ ആത്മമെന്നും പുറത്തുള്ള...

  Read more →

  പട്ടിപ്പേടിയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങള്‍…

  by  • August 26, 2016 • ആത്മീയത, തത്വചിന്ത, പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  ഒരു ഗ്രഹത്തില്‍ ജീവ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്‍റെ പ്രതീകങ്ങള്‍ ആയ ചരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുക, അവയുടെ വികാസത്തിന്‍റെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ശിഖരമായി പരിണമിച്ച ഭാവനാ വിലാസിതനായ ഒരു ജീവിയുണ്ടാകുക, ഇതെല്ലാം സുന്ദരവും കൌതുകകരവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ ആണ്. എന്നാല്‍ അവന്‍ (അവള്‍ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് അങ്ങിനെയും വിളിക്കാം) ഈ ഗോളത്തെയും അതിലെ ജീവ ജാലങ്ങളുടെയും നെറുകയില്‍ കയറിയിരുന്നു ധാര്‍ഷ്ട്യത്തോടെ എല്ലാം കാല്‍കീഴിലാക്കിയപ്പോള്‍ അവനില്‍ നിന്നും സുസ്ഥിതിയും ശാന്തിയും അന്യമാകുവാന്‍ തുടങ്ങി.   മറ്റുള്ളവയുടെ ജീവാവകാശത്തെ തീരുമാനിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യനെന്നല്ല ഒരു...

  Read more →

  ഭക്തി

  by  • February 19, 2014 • ആത്മീയത • 0 Comments

  ഭക്തി എന്നത് ഒരു സത്തയുടെ മാനീയ(Quantitative) ശരീരത്തിന്റെ അതിരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതികളെ, ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അംഗീകരിക്കലും അവയോടുള്ള, ആദര പൂർണമായ വിനിമയം ചെയ്യലും ആണ്. നമ്മിലെ ശരീര കോശങ്ങൾ പരസ്പരം അത്തരം അംഗീകാര പൂർണമായ വിനിമയങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരം, വിഘടിതമാകും, പ്രക്ഷുബ്ധ പൂർണമാകും, മരണാത്മകമാകും. അതുപോലെ, ഭൌമ ജൈവ സംവിധാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കു, ഭൌമ സത്തകൾക്ക് പ്രപഞ്ച സംവിധാനത്തോടുള്ള ഭക്തി, (അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കഥനങ്ങളോ ആഖ്യാനങ്ങളോ എന്തു തന്നെ ആണെങ്കിലും) മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടായേ...

  Read more →

  സാമാന്യീകൃത ആത്മീയത (Part 2)

  by  • February 19, 2014 • ആത്മീയത • 0 Comments

  മൂല്യാധിഷ്ടിതമായ ആത്മീയത ആത്മീയത എന്നൊന്നിനെ  ലോകം പലതായി കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ പദം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും മുമ്പ് എന്തിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ചർച്ച എന്ന് മുൻ‌കൂർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഭൌതികവാദികളെയും ആത്മീയ വാദികളെയും പൊതുവായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭൂമിക(Platform)യിൽ ആത്മീയത എന്ന പദം മൂല്യങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലെ രീതി, ഒരു പൊതു മാനവിക രീതിയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, അതിനെ മൂല്യം ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം. മാനവ...

  Read more →

  സാമാന്യീകൃത ആത്മീയത (Part 1)

  by  • February 19, 2014 • ആത്മീയത • 0 Comments

  ആത്മീയത എന്ന പദം ഒരു പാടു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. പൊതു സമൂഹത്തിലെ മത ഭാവം ഉള്ളവർ ആത്മീയതയെ ബിംബവൽകരിക്കുന്നു. യുക്തി ഭാവമുള്ളവർ ആത്മീയതയെ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലം ഒരേ സമയം നില  കൊള്ളുന്ന ഒരു പൊതു ഭൂമികയിൽ, ഭക്തിക്കും യുക്തിക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ അവയുടെ നിർവചനം എന്തോ, അത് എന്ന പോലെ, മതത്തിനും മത നിഷേധത്തിനും  ഒരേ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാനം എങ്ങിനെ നല്കുന്നുവോ അത് പോലെ ഒരു സാമാന്യ സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ...

  Read more →

  ത്രിഗുണങ്ങൾ

  by  • February 19, 2014 • ആത്മീയത • 0 Comments

  ഭാരതീയ  ചിന്താ പദ്ധതികൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ / സത്തയുടെ ഗുണപരമായ സ്വഭാവത്തെ മൂന്നായി കാണുന്നു.  രജോ സത്വ തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഇവയെ ഒളിമ്പസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന...

  Read more →

  പഞ്ച ഗുരുത്വങ്ങൾ

  by  • February 19, 2014 • ആത്മീയത • 0 Comments

    ഒന്നിന്റെ  ആന്തരിക പ്രപഞ്ചവും ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ നിയതമായ (destined) സ്വത്വ ധാരയിൽ നില്ക്കുമ്പോഴാണ് സുസ്ഥിതവും ജൈവവുമായ  മുൻപോട്ടു പോക്കുണ്ടാകുക  . ആ ക്രമം, തെറ്റാതെ നില നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി  പ്രാപഞ്ചികമായ നിയത രൂപരേഖ (universally destined design) അതിന്റെ ഒരു മുറിപ്പതിപ്പിനെ (fractal) സഹജാവബോധമായി  അടക്കം ചെയ്തു നല്കിയതാണ്, ഒന്നിന്റെ ഗുരുത്വം. അത് ആ സത്തയെ അതിന്റെ നിയത ധാരയിൽ തന്നെ അടി പതറാതെ  ചേർത്ത് നിറുത്തും.  പ്രവേശകം, ധാരണീയം, നിമജ്ജനം, സമർപ്പണം, സമാധി...

  Read more →

  മതം : നിവാര്യതയും അനിവാര്യതയും

  by  • February 19, 2014 • ആത്മീയത • 0 Comments

  മതം : നിവാര്യതയും അനിവാര്യതയും :: ഒരു താത്വിക വിശകലനം ഇന്നലെ ഫെസ്ബുക്കിനോടനുബന്ധിച്ചു ഒരു സുഹൃത്തുമായുണ്ടായ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിൽ പറയേണ്ടി വന്ന ചില ആശയങ്ങളെ, ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്കായി അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒളിമ്പസ്സിന്റെ തിരിച്ചറിവുകളിലും, നിലപാടുകളിലും നിന്ന് കൊണ്ടാണ്. ഈ വിഷയത്തോട് വൈവിദ്ധ്യമാർന്ന ഇതര സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതിനെ മാനിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ  ഒരു ചർച്ചക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മതം എന്ന സങ്കേതം ആണ് പ്രമേയം.  മതം എന്ന പദം, ഇന്ന് നന്നേ...

  Read more →

  പുനർജനിയുടെ വിശ്വരൂപം

  by  • September 8, 2013 • ആത്മീയത • 0 Comments

  ജനന മരണങ്ങൾ ചാക്രികമാണ്. എന്നാൽ, ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്കു മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെന്ന മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഘടനയിൽ എവിടെയോ നാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ  നിന്നും വഴി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി സത്ത പുനർജനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്  അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു?  മനുഷ്യ സത്തയുടെ വിന്യാസത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ഇഴ പിരിയുകയും, അത് പോലെ ഒട്ടേറെ ജൈവ – അജൈവ  സത്തകളിൽ നിന്നും ഇഴ പിരിഞ്ഞ ഘടകങ്ങളുമായി സമന്വയിച്ച് പുനർ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതു സത്തയാണ് / അതിന്റെ പ്രജ്ഞയാണ്...

  Read more →