• ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ

  യോഗവും യോഗയും രണ്ടാണ്.

  by  • June 22, 2017 • ആത്മീയത, കൂട്ട് ജീവിതം, ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ, ജീവിത വിജയം, തത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം • 0 Comments

   ഹഠയോഗികള്‍ കഠിന തപങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആസനമുറകള്‍ അല്ല ഇന്നത്തെ യോഗ. മൈസൂര്‍ രാജകുടുംബത്തിലെ രാജകുമാരന്മാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷ്പട്ടാളത്തിന്‍റെയും ശാരീരികവികാസത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണമാചാര്യ എന്ന പണ്ഡിതന്‍, പ്രാകൃത ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേരില്‍  ഭാരതീയ മല്ലയുദ്ധത്തെയും തട്ടുകളി (ജിംനാസ്റ്റിക്ക്സ്) യേയും ബ്രിട്ടീഷ് കാലിസ്തെനിക്സുമായി ചേര്‍ത്ത്  വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കഠിനമായ സൈനിക വ്യായാമ മുറയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗയുടെ പ്രാകൃത രൂപം. അത് മൈസൂര്‍ പാലസില്‍ നടന്ന വൈ എം സീ ഏ സമ്മേളനത്തില്‍ വേദിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് കൃഷ്ണമാചാര്യയുടെ ഭാര്യാ സഹോദരന്‍ സുന്ദര...

  Read more →

  മദ്ധ്യവര്‍ത്തികള്‍ ആവശ്യമാകുന്നത്

  by  • June 21, 2017 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ഊര്‍ജ വിതരണം (ജീവികളില്‍ മസ്തിഷ്ക – നാഡീവ്യൂഹ ഘടന)  അവയുടെ പരിണാമ സ്ഥിതിയ്ക്കനുസരിച്ച് വൈവിദ്ധ്യ പൂര്‍ണം ആയിരിക്കും. അതിന്‍റെ  അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ വ്യവസ്ഥയുടെയും (ജീവിയുടെയും മനുഷ്യന്‍റെയും) ഗ്രഹണ ശേഷിയില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും.  അതിനാല്‍ ഈശ്വരീയ ബോദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുക പലരിലും പല തരത്തിലും തലത്തിലും ആയിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയുമായി സുതാര്യത കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഈശ്വരീയത്തെ അറിയുവാന്‍ മദ്ധ്യവര്‍ത്തികള്‍ വേണ്ടി വരുന്നതും സുതാര്യത ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് മദ്ധ്യവര്‍ത്തിയെ പോലും അറിയാന്‍ കഴിയാത്തതും

  Read more →