• തലവര

  by  • July 19, 2013 • ജീവിത വിജയം • 0 Comments

  വന്നു ചെരുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ തലവര കൊണ്ടാണെന്ന് പഴമക്കാര്‍ പറയും.തലവര

  വരച്ചത് ഈശ്വരനാനെന്നും, അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെഴുതാന്‍ ആകില്ലെന്നും ഒക്കെ

  ഏറെക്കുറെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മെ

  ബോദ്ധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പുതുമക്കാര്‍ക്ക്, ആ വിശ്വാസത്തോട് പുച്ഛമാണ്.

  എന്നാലും ദുരന്തങ്ങളും, ആകസ്മികങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഒക്കെ, നാം നമ്മെ,

  ഒടുവില്‍ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസ വാക്യമാണ് തലവര.

   

   

  എങ്കില്‍ എന്താണ് തലവര എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതൊരു

  യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണോ?

   

   

  ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് ഗര്‍ഭകാലത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്നാം

  മാസം മുതല്‍ ജനനം കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് എട്ടാം വര്‍ഷം വരെയാണ്.

  അക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക, മാനസ്സിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ആത്മീയ

  അനുഭവങ്ങള്‍ ഉപബോധമനസ്സില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനോ ചിത്രം (Mental Paradigm) ആണ്

  ഇതിനു നിദാനം. മനോ ചിത്രം എന്തോ അത് തന്നെയാകും, വ്യക്തിയുടെ ഓരോ

  നിമിഷവും, ഭാവിയും നിര്‍ണയിക്കുക. ഒരാള്‍ക്ക്‌ ആവര്‍ത്തിച്ചു അപകടങ്ങള്‍

  ഉണ്ടാകുന്നതും, അബദ്ധങ്ങള്‍ പറ്റുന്നതും, പരാജയങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതും, സമ്പാദ്യം

  ഉണ്ടാകുന്നതും, ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുന്നതും, ജ്ഞാന വിഷയങ്ങള്‍ വന്നു

  ചേരുന്നതും ഒക്കെ മനോചിത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്. ഈ മനോ ചിത്രമാണ് നാം

  തലമുറകളായി തലവര എന്ന നാടന്‍ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   

   

  ബോധ മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ ആവൃത്തി, ഉപബോധ മനസ്സിനെ ചെറുതായി

  സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും, വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ വലുതായി സ്വാധീനിക്കയില്ല.

  കാരണം മനോ ചിത്രം എന്ന തലവര തന്നെ. മാനേജുമെന്റു ക്ലാസ്സുകളില്‍ പറയുന്ന പല

  പരിശീലനങ്ങളും ചെയ്ത ശേഷവും, അതൊന്നും പ്രായോഗികമായി വിജയിക്കുന്നതല്ല എന്ന

  നിലപാടില്‍, പലരും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ചില പ്രവര്‍ത്തന-സമീപന രീതികളില്‍

  പ്രാവീണ്യം നേടിയാല്‍, ജീവിതം കുറച്ചു കൂടി സുഗമമാകും എന്നതിലുപരി, മറ്റൊന്നും

  സംഭവിക്കാത്തത് ഈ മാനെജുമെന്ടു പരിശീലനങ്ങള്‍

  അത് പരിശീലിക്കുന്നവരുടെ ഉപബോധമനസ്സിനെ അല്പം പോലും

  മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാല്‍ കൈകാര്യ രീതിയിലെ

  കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം, വിജയം വിളിപ്പാടകലെ മാറി നില്‍ക്കുന്നവരില്‍,

  മാനെജുമെന്ടു പരിശീലനങ്ങള്‍ നന്നേ ഗുണം ചെയ്യും.

   

   

  മനോഘടനയുടെ വ്യക്തമായ പഠനം, മനോ താളങ്ങളുടെ പരസ്പര വിനിമയത്തെ കുറിച്ചുള്ള

  അറിവ്, അവയെ തമ്മിലിണക്കി, വേണ്ടത് ഉപബോധമനസ്സില്‍ മാറ്റിയെഴുതല്‍ എന്നിവ

  പരിശീലിച്ചാല്‍ തല വര നമുക്ക് മാറി എഴുതാനാകും. ഒരു സാധാരണക്കാരന്

  സമ്പന്നനാകണമെങ്കില്‍ സമ്പന്നനാകാന്‍ കഴിയും. (സംഗീത ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു

  വ്യക്തിക്കെ, ഇതു ആത്മ ചിത്രം മാറ്റി എഴുതിയാലും ഗായകനാകാന്‍ കഴിയില്ല എന്നതും

  ചേര്‍ത്ത് വായിക്കുക.) എന്നാല്‍ സമ്പന്നതയ്ക്കായി

  അയാള്‍ അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ്‌ അദ്ധ്വാനമേറിയതായിരിക്കും,

  മനോ ചിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള സാധന… അത് കൊണ്ട് തലവര അഥവാ മനോചിത്രം

  മാറ്റി എഴുതാം എന്നതറിയുക. ജീവിതത്തെ സ്വയം ശപിക്കാതിരിക്കുക.

   

   

  എന്താ, നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ തലവര മാറ്റി എഴുതണം എന്നുണ്ടോ?

   

  https://www.facebook.com/notes/santhosh-olympuss/notes/296238523757428

  Print Friendly

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in