• ഭൗതികതയും പ്രതിഭാസികതയും

  by  • August 31, 2013 • തത്വചിന്ത • 0 Comments

  ഭൗതികതയില്‍ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്കോ ആത്മീയതയില്‍ നിന്നും ഭൗതികതയിലേക്കോ തിരിയുന്നത് ഒരു കാലിലെ മന്ത്  മറു കാലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പോലെയാണ്

   

   

  ഭൗതികതയും പ്രതിഭാസികതയും (ആത്മീയതയും) ധാര്‍മികതയും സമ്വെദകതയും ഊര്‍ജ്ജപരതയും ദ്രവ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളാണ്.ഇവയിലൊന്ന് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന വാദം,ബോധത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

   

  https://www.facebook.com/groups/olympussdarsanam/doc/253731094658035/

  Print Friendly

  262total visits,4visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in