• സംഭാവനയ്ക്ക്‌ നന്ദി

  by  • July 4, 2013 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  സന്തോഷം.

  താങ്കള്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനയ്ക്ക്‌ നന്ദി

  സംഭാവനയുടെ രശീതി അടുത്ത തവണ ഗുരുകുലത്തില്‍ വന്നെത്തുമ്പോള്‍ തിയതി പറഞ്ഞു കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.

  സ്നേഹത്തോടെ

  നവഗോത്ര ഗുരുകുലം പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

  Print Friendly

  145total visits,3visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in