• About Santhosh Olympuss

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in

  ബോധമാണ് ജീവിതം.

  by  • May 8, 2021 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  അവനവന്‍ അറിയുന്ന ബോധമാണ് ജീവിതം. ഒരു ചലചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ താന്‍ അഭിനയിക്കുന്ന വേഷങ്ങള്‍ ആണ് താന്‍ എന്നു കരുതി വെള്ളിത്തിരയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും സ്വയമേവ വെളിപ്പെടുന്ന മാനത്തെ സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നത് പോലെയത്രെ നേര്‍ജീവിതം.  വിജയമോ പരാജയമോ ആയാലും കഥാപാത്രമായി നേരിട്ട് ജീവിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന മായികതയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം മാനം. (മായികബോധം) അതില്‍ വേഷപ്രച്ഛന്നതയും ഭാവപ്പകര്‍ച്ചകളും ആകാം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അറിവും പ്രയോഗവും ആണ് രണ്ടാം മാനം. (പ്രയോഗബോധം) പാത്രത്തിനു പിറകില്‍ കഥയും ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും വ്യവസായ...

  Read more →

  നിങ്ങള്‍ ഒരു വൃത്തത്തിലേക്ക് കയറുന്നതെങ്ങനെ?..

  by  • March 30, 2021 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഭൂമിയില്‍ വൃത്ത രൂപത്തില്‍ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒഴുക്കിലേക്ക് കയറുന്നതെങ്ങനെ ആണ്? ആ വൃത്തത്തിന്‍റെ വടക്ക് നിന്നോ തെക്ക് നിന്നോ കയറാം.. അതായത് ഏതു ദിശയില്‍ നിന്നും കയറാം, ഏതു ഡിഗ്രിയില്‍ നിന്നും കയറാം. ഈ വൃത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങള്‍  എവിടെ നിന്ന് കയറിയാലും വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു വട്ടം യാത്ര ചെയ്തു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ വൃത്തത്തിന്റെ എല്ലാ  ദിശയും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങുക പോലുമുള്ളൂ..    ഒളിമ്പസ്സും അങ്ങനെ തന്നെ ആണ്.  സുസ്ഥിര ജീവിത...

  Read more →

  വനബന്ധു ആകുക.

  by  • March 14, 2021 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  വനബന്ധു ആകുവാന്‍ സ്വാഗതം!!! ഒളിമ്പസ്  പാലക്കാട് പാടൂര് സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രീന്‍ക്രോസ് ഇക്കോ വില്ലേജില്‍ നമുക്കൊപ്പം ജീവിക്കുവാനുള്ള സസ്യബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ബാല്യം നല്‍കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ ആണ് നാം. തികച്ചും തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഗ്രാമ വളപ്പില്‍ സ്വാഭാവിക വനം ഉരുവാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി, വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു നഴ്സറി തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത്. നഴ്സറിയിലെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ പിന്നീട് കാമ്പസിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ആദ്യ പടി. വരുന്ന വേനലിനെയും തുടര്‍ന്നുള്ള അതിവര്‍ഷത്തേയും...

  Read more →

  സത്സംഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

  by  • February 10, 2021 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  നവഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പ്രാദേശിക സത്സംഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സത്സംഗങ്ങള്‍ എന്നത്  വനം വകുപ്പിന്റെ ഡോര്‍മെട്രികളിലോ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലോ വച്ച് നടത്തുന്ന ത്രിദിന സഹവാസങ്ങളെ പോലെ അല്ല.  സത്സംഗങ്ങള്‍ ത്രീ സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലില്‍ വാടകയ്ക്കു മുറിയെടുത്തു നടത്തുന്ന ക്യൂലൈഫ് പരിശീലന പരിപാടി പോലെയും അല്ല.  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ ധാരയില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ആകുന്ന വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുളും ഉള്ള പ്രതിമാസ വേദി ആണ് ഓരോ അംഗങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍ വന്ന് നടത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സത്സംഗം. കുടുംബക്കൂട്ടങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ്...

  Read more →

  ബൈഫര്‍ക്കേഷന്‍

  by  • December 15, 2020 • പോസ്റ്ററുകള്‍ • 0 Comments

  ഇവിടെ ആര്‍ക്കും എന്തും പറയാം, സ്ഥാപിക്കാം. അവയ്ക്കെല്ലാം ആ വീക്ഷണ കോണില്‍ ഒരു ശരി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പ്രപഞ്ചം ഒന്നിലധികം വിരുദ്ധങ്ങളായ ശരികളെ ഒരേ സമയം നില നില്‍ക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ആ വൈവിദ്ധ്യ സംവിധാനത്തെ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും പ്രാപഞ്ചികം തന്നെ.   File Name : Bifurcation.jpg (bufurcation.jpg)

  Read more →

  ക്യൂലൈഫ് ആമുഖ വീഡിയോകള്‍

  by  • December 11, 2020 • ക്യൂലൈഫ്, ജീവിത വിജയം, മാനേജുമെന്റ് • 0 Comments

  00. ക്യൂലൈഫ് : ആമുഖം : പൊന്നി ഒളിമ്പാ. https://youtu.be/kK6poJUrGho 01. നാമേവരും വിശ്വാസികള്‍ https://youtu.be/m7TG7hh1sJc 02. ബ്രെയിന്‍ വേവ് എന്ട്രെയിന്‍മെന്റ് https://youtu.be/Ki1YSsO5xrc 03. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ? https://youtu.be/NRoZJiVvLRU 04. എന്താണ് ക്യൂലൈഫ് (ചയോഗ്) https://youtu.be/YFd3foDtnu4 05. ജീവിത വിജയമോ സാഫല്യമോ? https://youtu.be/G5BYWHx1ORw 06. എന്തല്ല ക്യൂലൈഫ്? https://youtu.be/6Nc1V5AvsAk 07. എങ്ങനെയാണ് ക്യൂലൈഫ്? https://youtu.be/yZ7zbhr-Lt4 08. ക്യൂലൈഫ് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? https://youtu.be/veONh1pf_O8 09. പ്രകൃതി നിയമങ്ങള്‍ https://youtu.be/o45j2rDD7Ow‍ 10. ശാസ്ത്രീയമോ ആത്മീയമോ? https://youtu.be/JMNXAlD69Yo 11. വ്യവസ്ഥാ ചിന്തനം...

  Read more →

  കോര്‍ട്ടേകാര്‍വ്

  by  • July 16, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ജീവിത വിജയം എന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല.   ജീവിത വിജയം എന്നത് ആര്‍ക്കോ മുഴുവന്‍ തേങ്ങ കിട്ടിയത് പോലെയോ ആരുടെയോ മുകളില്‍ ചക്ക വീണത്‌ പോലെയോ കേവലം  യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല.  സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേര്‍ രേഖയില്‍ വരുമ്പോള്‍ സൂരഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്‌ പോലെ പ്രകൃതിയിലെ ചില നിബന്ധനകള്‍ ചേര്‍ന്ന് വരുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണില്‍ വീണ വിത്തുകള്‍ വെള്ളം തട്ടുമ്പോള്‍ മുളച്ചു  സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ തളിര്‍ത്തു രാവിലും പകലിലും കൂടി തണ്ടിട്ടു കടന്നു പോയി പൂവിട്ടു കായിട്ടു വീണ്ടും...

  Read more →

  തക്കാളി ജൈവ ഉത്പന്ന ശാല

  by  • June 30, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഉത്തര കേരളമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്കാളി എന്ന വിഷ രഹിത ഫല – പച്ചക്കറി വിതരണ  ശൃംഘലയുടെ പാലക്കാട്പു ജില്ലയിലെ പുതിയ വിതരണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട് പിരിവു ശാലയില്‍ ആരംഭിച്ചു. നവഗോത്ര സമൂഹം  അംഗം ശ്രീ മാത്യൂ മാസ്റ്റര്‍ കേന്ദ്രമായുള്ള ഈ വിതരണ സംവിധാനം ഉത്തര കേരളമെങ്ങും വിശ്വാസ യോഗ്യമായ പച്ചക്കറികള്‍ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നേരിട്ട്  വിതരണം ചെയ്തു പോരുന്നു.  സ്വന്തം ഫാമിലും ഉടമ്പടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി കൃഷി ഫാമുകളിലും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍....

  Read more →

  ഇക്കോവില്ലേജ് ധനസമാഹരണത്തില്‍ പങ്കുചേരുക

  by  • June 20, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഗ്രീന്‍ക്രോസ് ഇക്കോവില്ലേജ് ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചു.   പ്രിയമുള്ളവരേ, നമ്മുടെ ഇക്കോ വില്ലേജിനായുള്ള ധനസമാഹരണം ശ്രീമതി നര്‍ഗീസ് റ്റീച്ചര്‍ സംഭാവന ചെയ്തു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു എന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. നിലവിലുള്ള ഗാര്‍ഹിക ജീവിതം തന്നെ തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തകരായി മാറുവാന്‍ തയ്യാറുള്ള കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ആണ് ഇപ്പോള്‍ ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത്. ജൂണ്‍ അവസാനത്തിനു മുമ്പ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ധന സമാഹരണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു. സംഭാവന നല്‍കി ക്കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തില്‍ പങ്കാളി...

  Read more →