• ആരോഗ്യം

  Are you a Neo?

  by  • May 12, 2021 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, ഇംഗ്ലീഷ്, ജീവിത വിജയം • 0 Comments

    ARE YOU A NEO?   NEOS  have the right source code in them for global harmony and peace and have the power of psychogenesis with a strong will to transform and create new  realities. They have extraordinary powers to detach from the physical realities to become pure witness and to transform the system...

  Read more →

  പ്രകൃതി തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഒരു കൊറോണക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല!!!.

  by  • May 11, 2021 • ആരോഗ്യം, ജീവിത വിജയം • 0 Comments

  പ്രകൃതി തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഒരു കൊറോണക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല!!!. (അതിജീവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രം)     കൊറോണയും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു രീതിയാണ്. നെഗറ്റീവ് അണുക്കളും കൃമികളും ആണ് നെഗറ്റീവ് പരിസ്ഥിയെ ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രകൃതി കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായതു എപ്പോഴൊക്കെയോ മലിനീകരണം നടക്കുന്നുവോ (മലിനീകരണം മനുഷ്യ നിര്മ്മിതമാണല്ലോ) അപ്പോഴൊക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് ജീവികൾ,(ബാക്ടീരിയ, fungus, വൈറസ് തുടങ്ങിയ അണുക്കൾ, കൃമികൾ, പ്രാണികൾ (നമ്മൾ രോഗം പരത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നവയൊക്കെ) ഉണ്ടായി വരുന്നു, അഥവാ വെളിപ്പെടുന്നു, പെരുകുന്നു. വൈറസ് ഒരു ജീവിയല്ല....

  Read more →

  ഇന്നത്തെ നഗര സംസ്കാരത്തിൽ നാം ഭക്ഷണത്തെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം – ബോധപൂർവമായ ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി

  by  • May 11, 2021 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  ഇന്നത്തെ നഗര സംസ്കാരത്തിൽ നാം ഭക്ഷണത്തെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം – ബോധപൂർവമായ ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി   സ്വന്തമായി ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനോ, പാചകം ചെയ്യാനോ കഴിയാതെ, ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെയും കമ്പോളവത്കരണത്തിന്റെയും ഇക്കാലത്തു ശരിയായ ഭക്ഷണം കിട്ടുക ഏതാണ്ട് അസാദ്ധ്യമാണ്. അതിനാൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വഴി അറിയേണ്ടത് ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണരീതികളും വഴിത്തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന ബോധ്യമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്.   എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അതിനുള്ള ആവശ്യകത തന്നെ വളരെ വൈകിയാണ് അറിയൂന്നത്....

  Read more →

  ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങള്‍

  by  • August 23, 2019 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, സാമൂഹികം • 0 Comments

  ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കാര്യത്തില്‍  ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ആണ്? ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുക. ആദ്യമായി ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് അടിസ്ഥാന വശം. ആരോഗ്യം നില നിര്‍ത്തുക. ആ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ അറിയണം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വശം. അസുഖം വരാതെ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നത്. അസുഖം എന്ന വാക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ അവസ്ഥ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ്‌. അസുഖം എന്നത് ഈ ഉദാഹരണത്തില്‍  മൂന്നാം വശം ആണ്. ചികിത്സ അതും...

  Read more →

  നമ്മുടെ പരിണാമ നില അറിയാന്‍ കോര്‍ട്ടേകാര്‍വ്

  by  • April 1, 2018 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, ക്യൂലൈഫ്, ജീവിത വിജയം, മാനേജുമെന്റ് • 0 Comments

  മുന്നില്‍ വന്നെത്തുന്നതിനെയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ ഈ കുറിപ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ലോകത്ത് ഒരാള്‍ക്കും മുന്നില്‍ വന്നെത്തുന്നതിനെയെല്ലാം അതേപടി മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയില്ല. അതിനു കാരണം എന്താണ് എന്ന് അറിയാമോ? അത്, അയാളുടെ പരിണാമ വിതരണ നിലയാണ്. എന്താണ് ഈ *പരിണാമ വിതരണ നില*? ഏതാണ്ട് ഒരു ചക്രം പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ വികാസവും സങ്കോചവും നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമല്ലോ? വികസിക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ച് തികച്ചും ലളിതമായ ബോധം മുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ മനുഷ്യസമൂഹം വരെ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രാഥമിക...

  Read more →

  പ്രകൃത ചികിത്സ വ്യവസ്ഥാ നിയമത്തിലൂടെ

  by  • June 21, 2017 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം • 0 Comments

  .വ്യവസ്ഥാനിയമത്തെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സഹജാരോഗ്യത്തെ ബോദ്ധ്യം വന്നവര്‍ക്ക് പ്രകൃത്യാത്മീയതയേയും പ്രകൃതിമനശ്ശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മത്തെയും ഈശ്വരീയത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയും ഒരു കോശ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും സുഖകരമായി ഇരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് അകം ചോദനയായി അറിഞ്ഞു നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ നാം പ്രേരിതമാകുക. അതെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഖ കാമനകളാണ് അര്‍ത്ഥനകളായി പുറം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മുടെ ഭാവിയായി തിരികെ നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ഒരേ പോലെയുള്ള ഈ വിന്യാസത്തെ പ്രകൃത്യാത്മീയത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവയുടെ അന്യോന്യ ക്രിയയെ പ്രകൃതിമനശ്ശാസ്ത്രമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അകത്തുള്ള പ്രാകൃതീയ പ്രതിഭാസത്തെ ആത്മമെന്നും പുറത്തുള്ള...

  Read more →

  ഒളിമ്പസ് നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

  by  • April 5, 2015 • ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം • 0 Comments

  ഒളിമ്പസ്സിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരാള്‍ക്ക്‌ ഏതു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണ സമ്പ്രദായമാണ് നിര്‍ദേശിക്കുക? ഒളിമ്പസ് ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുടരുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണ രീതി സാഭാവിക ആരോഗ്യ പരിചരണം അഥവാ ഓര്‍തോപതി ആണ്. എന്ന് വച്ച് മറ്റു ചികിത്സാ സങ്കേതങ്ങളോട് പ്രായോഗികമായ കലഹങ്ങളും ഇല്ല. ഓരോ രീതിയും ഓരോ വിധത്തില്‍ വികസിച്ചു വന്നവ. സമീപനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് വിരുദ്ധങ്ങള്‍ ആയി തോന്നിക്കുന്നവ. ശരീരത്തെയും ജീവനെയും മനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും പരിസരത്തെയും പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ ആധാരമാക്കി ആരോഗ്യത്തെയും രോഗത്തെയും നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും...

  Read more →

  പ്രകൃതി (പ്രകൃത) ചികിത്സ

  by  • February 19, 2014 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  പ്രകൃതി (പ്രകൃത) ചികിത്സയിൽ മരുന്നോ, മന്ത്രമോ, കൂട്ടിച്ചാത്തൻ സേവയോ ഇല്ല. കാരണം, രോഗം വരുത്തുന്നത് രോഗാണുവും , മാടനും, മറുതയും അല്ല എന്നത് തന്നെ… ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു ഉത്തര വാദിത്തത്തെ, അപ്പോത്തിക്കിരിക്കും ആണ്ടിയച്ചനും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ, സ്വയം നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിന്റെ ധർമം. അതറിയാതെ ഈ ദുനിയാവിലെ പുല്ലു പുഷ്പാദികൾ എല്ലാം മനുശന് തിന്നാനെന്ന വൈദിക / പ്രാകൃത വീക്ഷണം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് പ്രകൃതി ചികിത്സ...

  Read more →

  അമ്മയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് …

  by  • February 19, 2014 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  അമ്മയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് വംശത്തിന്റെ ബീജം – ജിബ്രാൻ.. ശുഭമായ പ്രത്യാശയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഭാവിയെ ദാനം ചെയ്യുക. നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, ഒപ്പം പരിശ്രമിക്കാം.   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641702535877690

  Read more →