• ആരോഗ്യം

  ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങള്‍

  by  • August 23, 2019 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, സാമൂഹികം • 0 Comments

  ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കാര്യത്തില്‍  ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ആണ്? ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുക. ആദ്യമായി ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് അടിസ്ഥാന വശം. ആരോഗ്യം നില നിര്‍ത്തുക. ആ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ അറിയണം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വശം. അസുഖം വരാതെ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നത്. അസുഖം എന്ന വാക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ അവസ്ഥ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ്‌. അസുഖം എന്നത് ഈ ഉദാഹരണത്തില്‍  മൂന്നാം വശം ആണ്. ചികിത്സ അതും...

  Read more →

  നമ്മുടെ പരിണാമ നില അറിയാന്‍ കോര്‍ട്ടേകാര്‍വ്

  by  • April 1, 2018 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, ക്യൂലൈഫ്, ജീവിത വിജയം, മാനേജുമെന്റ് • 0 Comments

  മുന്നില്‍ വന്നെത്തുന്നതിനെയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ ഈ കുറിപ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ലോകത്ത് ഒരാള്‍ക്കും മുന്നില്‍ വന്നെത്തുന്നതിനെയെല്ലാം അതേപടി മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയില്ല. അതിനു കാരണം എന്താണ് എന്ന് അറിയാമോ? അത്, അയാളുടെ പരിണാമ വിതരണ നിലയാണ്. എന്താണ് ഈ *പരിണാമ വിതരണ നില*? ഏതാണ്ട് ഒരു ചക്രം പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ വികാസവും സങ്കോചവും നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമല്ലോ? വികസിക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ച് തികച്ചും ലളിതമായ ബോധം മുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ മനുഷ്യസമൂഹം വരെ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രാഥമിക...

  Read more →

  പ്രകൃത ചികിത്സ വ്യവസ്ഥാ നിയമത്തിലൂടെ

  by  • June 21, 2017 • ആത്മീയത, ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം • 0 Comments

  .വ്യവസ്ഥാനിയമത്തെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് സഹജാരോഗ്യത്തെ ബോദ്ധ്യം വന്നവര്‍ക്ക് പ്രകൃത്യാത്മീയതയേയും പ്രകൃതിമനശ്ശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മത്തെയും ഈശ്വരീയത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയും ഒരു കോശ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും സുഖകരമായി ഇരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് അകം ചോദനയായി അറിഞ്ഞു നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ നാം പ്രേരിതമാകുക. അതെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഖ കാമനകളാണ് അര്‍ത്ഥനകളായി പുറം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മുടെ ഭാവിയായി തിരികെ നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ഒരേ പോലെയുള്ള ഈ വിന്യാസത്തെ പ്രകൃത്യാത്മീയത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവയുടെ അന്യോന്യ ക്രിയയെ പ്രകൃതിമനശ്ശാസ്ത്രമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അകത്തുള്ള പ്രാകൃതീയ പ്രതിഭാസത്തെ ആത്മമെന്നും പുറത്തുള്ള...

  Read more →

  ഒളിമ്പസ് നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

  by  • April 5, 2015 • ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം • 0 Comments

  ഒളിമ്പസ്സിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരാള്‍ക്ക്‌ ഏതു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണ സമ്പ്രദായമാണ് നിര്‍ദേശിക്കുക? ഒളിമ്പസ് ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുടരുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണ രീതി സാഭാവിക ആരോഗ്യ പരിചരണം അഥവാ ഓര്‍തോപതി ആണ്. എന്ന് വച്ച് മറ്റു ചികിത്സാ സങ്കേതങ്ങളോട് പ്രായോഗികമായ കലഹങ്ങളും ഇല്ല. ഓരോ രീതിയും ഓരോ വിധത്തില്‍ വികസിച്ചു വന്നവ. സമീപനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് വിരുദ്ധങ്ങള്‍ ആയി തോന്നിക്കുന്നവ. ശരീരത്തെയും ജീവനെയും മനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും പരിസരത്തെയും പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ ആധാരമാക്കി ആരോഗ്യത്തെയും രോഗത്തെയും നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും...

  Read more →

  പ്രകൃതി (പ്രകൃത) ചികിത്സ

  by  • February 19, 2014 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  പ്രകൃതി (പ്രകൃത) ചികിത്സയിൽ മരുന്നോ, മന്ത്രമോ, കൂട്ടിച്ചാത്തൻ സേവയോ ഇല്ല. കാരണം, രോഗം വരുത്തുന്നത് രോഗാണുവും , മാടനും, മറുതയും അല്ല എന്നത് തന്നെ… ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു ഉത്തര വാദിത്തത്തെ, അപ്പോത്തിക്കിരിക്കും ആണ്ടിയച്ചനും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ, സ്വയം നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിന്റെ ധർമം. അതറിയാതെ ഈ ദുനിയാവിലെ പുല്ലു പുഷ്പാദികൾ എല്ലാം മനുശന് തിന്നാനെന്ന വൈദിക / പ്രാകൃത വീക്ഷണം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് പ്രകൃതി ചികിത്സ...

  Read more →

  അമ്മയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് …

  by  • February 19, 2014 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  അമ്മയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് വംശത്തിന്റെ ബീജം – ജിബ്രാൻ.. ശുഭമായ പ്രത്യാശയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഭാവിയെ ദാനം ചെയ്യുക. നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, ഒപ്പം പരിശ്രമിക്കാം.   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641702535877690

  Read more →

  പ്രകൃതി ചികിത്സ (Orthopathy)

  by  • February 19, 2014 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  Arun Thadhaagath commented in a discussion പലർക്കും പ്രക്രതി ചികിത്സ എന്നാൽ പുല്ലും വയ്ക്കോലും കഴിക്കൽ ആണെന്നൊരു തെറ്റിധാരണ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയില പ്രക്രതി ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗം ആയി ആണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാലും ഒക്കെ ഈ തെറ്റിധാരണ നില നില്ക്കുകയും ചെയ്തു, പോരാത്തതിന് പ്രക്രതി ചികിത്സകര എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പലരും ഇതിനു ആണ് പ്രാധാന്യം നല്കിയതും. ഒന്നാമതായി പ്രക്രതി ചികിത്സ എന്നത് യാതൊരു വിധ ഔഷധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒന്നാണ്, ഇത് നിലവിൽ വന്നത് അമേരിക്കയിൽ...

  Read more →

  ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്‍

  by  • September 2, 2013 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

  ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പ്രവാസിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ജീവന ശൈലി.. ● ആദ്യം എല്ലാര്ക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഉപ്പും കൊഴുപ്പും കുറയ്ക്കുക. ● പ്രാണായാമം പോലുള്ള ശ്വാസ വ്യായാമംങ്ങള്‍ രാവിലെയും വൈകിട്ടും, ബുദ്ധി മുട്ട് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുക. ● മൂന്നു നേരം ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്നും, 2 നേരം ഭക്ഷണം ആക്കുക. ● വൈകീട്ട് വേവിക്കാത്ത (സലാഡ് പോലുള്ള) ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. ● സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ ആല്ലാതെ, മലയാളി സമാജത്തിന്റെയോ മറ്റോ സാം സ്കാരിക കാര്യങ്ങളില്‍...

  Read more →

  ആരോഗ്യം

  by  • September 2, 2013 • ആരോഗ്യം • 0 Comments

      ആരോഗ്യം ———— ആരോഗ്യമെന്നാല്‍, അസാമാന്യമായ കായ ശേഷി അല്ല, സ്വധര്‍മങ്ങളെ നേരാം വിധം പാലിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷിയാണ്.. രോഗങ്ങള്‍ വരുന്നത് പോലും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലാണ്. ആരോഗ്യത്തെ അറിയുമ്പോള്‍ നാം ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ ആകുന്നു .–ഒളിമ്പസ് https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475404542507491

  Read more →