• ചലച്ചിത്രം

  ഒളിമ്പസ്സിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ വീഡിയോകള്‍

  ഭൂമിക്കു ജീവനുണ്ടോ?പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതാ പരിപാടി

  by  • June 15, 2018 • ചലച്ചിത്രം, പരിസ്ഥിതി, രാഷ്ട്രീയം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്രം, സമ്പദ്ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം • 0 Comments

  പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗ്രീൻക്രോസ് ഫൌണ്ടേഷൻ നടത്തി വരുന്ന അവബോധന പരിപാടിയിലെ അഞ്ചു വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യ വിഷയത്തിന്റെ ലഘു രൂപം, തത്തമംഗലത്തെ നവഗോത്ര ഗുരുകുലത്തിലെ അതിഥികളുടെ ചെറു സദസ്സിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. : ആദ്യ വിഷയം :: ഭൂമിക്കു ജീവനുണ്ടോ? സാങ്കേതിക ഗുണ മേന്മ കുറവായതില്‍ ക്ഷമിക്കുക. വിഷയത്തോടുള്ള താല്പര്യം ആ കുറവ് പരിഹരിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിന്‍ മേലുള്ള ലേഖനം ഈ ലിങ്കില്‍ ഉണ്ട്

  Read more →

  സിദ്ധ – യോഗ സാധനകളുടെ ലക്‌ഷ്യം എന്ത്?

  by  • June 15, 2018 • ആത്മീയത, ചലച്ചിത്രം • 0 Comments

  സദ്ഗുരു മണിയേട്ടന്‍റെ സിദ്ധ പാഠങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പാലക്കാട് വിളയോടി സദ്ഗുരു യോഗാശ്രമത്തിലെ സത്സംഗത്തില്‍ 2017 ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം.

  Read more →