• ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ

  നിങ്ങള്‍ ഒരു വൃത്തത്തിലേക്ക് കയറുന്നതെങ്ങനെ?..

  by  • March 30, 2021 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഭൂമിയില്‍ വൃത്ത രൂപത്തില്‍ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒഴുക്കിലേക്ക് കയറുന്നതെങ്ങനെ ആണ്? ആ വൃത്തത്തിന്‍റെ വടക്ക് നിന്നോ തെക്ക് നിന്നോ കയറാം.. അതായത് ഏതു ദിശയില്‍ നിന്നും കയറാം, ഏതു ഡിഗ്രിയില്‍ നിന്നും കയറാം. ഈ വൃത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങള്‍  എവിടെ നിന്ന് കയറിയാലും വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു വട്ടം യാത്ര ചെയ്തു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ വൃത്തത്തിന്റെ എല്ലാ  ദിശയും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങുക പോലുമുള്ളൂ..    ഒളിമ്പസ്സും അങ്ങനെ തന്നെ ആണ്.  സുസ്ഥിര ജീവിത...

  Read more →

  സത്സംഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

  by  • February 10, 2021 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  നവഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പ്രാദേശിക സത്സംഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സത്സംഗങ്ങള്‍ എന്നത്  വനം വകുപ്പിന്റെ ഡോര്‍മെട്രികളിലോ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലോ വച്ച് നടത്തുന്ന ത്രിദിന സഹവാസങ്ങളെ പോലെ അല്ല.  സത്സംഗങ്ങള്‍ ത്രീ സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലില്‍ വാടകയ്ക്കു മുറിയെടുത്തു നടത്തുന്ന ക്യൂലൈഫ് പരിശീലന പരിപാടി പോലെയും അല്ല.  ഒളിമ്പസ്സിന്റെ ധാരയില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ആകുന്ന വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുളും ഉള്ള പ്രതിമാസ വേദി ആണ് ഓരോ അംഗങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍ വന്ന് നടത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സത്സംഗം. കുടുംബക്കൂട്ടങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ്...

  Read more →

  കോര്‍ട്ടേകാര്‍വ്

  by  • July 16, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ജീവിത വിജയം എന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല.   ജീവിത വിജയം എന്നത് ആര്‍ക്കോ മുഴുവന്‍ തേങ്ങ കിട്ടിയത് പോലെയോ ആരുടെയോ മുകളില്‍ ചക്ക വീണത്‌ പോലെയോ കേവലം  യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല.  സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേര്‍ രേഖയില്‍ വരുമ്പോള്‍ സൂരഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്‌ പോലെ പ്രകൃതിയിലെ ചില നിബന്ധനകള്‍ ചേര്‍ന്ന് വരുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണില്‍ വീണ വിത്തുകള്‍ വെള്ളം തട്ടുമ്പോള്‍ മുളച്ചു  സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ തളിര്‍ത്തു രാവിലും പകലിലും കൂടി തണ്ടിട്ടു കടന്നു പോയി പൂവിട്ടു കായിട്ടു വീണ്ടും...

  Read more →

  തക്കാളി ജൈവ ഉത്പന്ന ശാല

  by  • June 30, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഉത്തര കേരളമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്കാളി എന്ന വിഷ രഹിത ഫല – പച്ചക്കറി വിതരണ  ശൃംഘലയുടെ പാലക്കാട്പു ജില്ലയിലെ പുതിയ വിതരണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട് പിരിവു ശാലയില്‍ ആരംഭിച്ചു. നവഗോത്ര സമൂഹം  അംഗം ശ്രീ മാത്യൂ മാസ്റ്റര്‍ കേന്ദ്രമായുള്ള ഈ വിതരണ സംവിധാനം ഉത്തര കേരളമെങ്ങും വിശ്വാസ യോഗ്യമായ പച്ചക്കറികള്‍ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നേരിട്ട്  വിതരണം ചെയ്തു പോരുന്നു.  സ്വന്തം ഫാമിലും ഉടമ്പടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി കൃഷി ഫാമുകളിലും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍....

  Read more →

  ഇക്കോവില്ലേജ് ധനസമാഹരണത്തില്‍ പങ്കുചേരുക

  by  • June 20, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഗ്രീന്‍ക്രോസ് ഇക്കോവില്ലേജ് ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചു.   പ്രിയമുള്ളവരേ, നമ്മുടെ ഇക്കോ വില്ലേജിനായുള്ള ധനസമാഹരണം ശ്രീമതി നര്‍ഗീസ് റ്റീച്ചര്‍ സംഭാവന ചെയ്തു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു എന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. നിലവിലുള്ള ഗാര്‍ഹിക ജീവിതം തന്നെ തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തകരായി മാറുവാന്‍ തയ്യാറുള്ള കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ആണ് ഇപ്പോള്‍ ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നത്. ജൂണ്‍ അവസാനത്തിനു മുമ്പ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ധന സമാഹരണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു. സംഭാവന നല്‍കി ക്കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തില്‍ പങ്കാളി...

  Read more →

  ഒളിമ്പസ്സിലേക്ക് സംഭാവനകള്‍ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വഴി.

  by  • June 18, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  Short Link to share this page : https://u.nu/donateus  ധനം അയയ്ക്കേണ്ടത് ഈ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കാണ്. ദക്ഷിണ (നവഗോത്ര ഗുരുകുലത്തിലേക്കും  ഇക്കോ സ്പിരിച്വല്‍ പഠനത്തിനുമുള്ള ദക്ഷിണകള്‍.) ●  NAME : SANTHOSH ●  ACCOUNT NO : 30026370015 ●  BANK : STATE BANK OF INDIA ●  BRANCH : TATTAMANGALAM, PALAKKAD ●  IFSC : SBIN0070788 ●  GOOGLE PAY : 9497628007 ഫീസ്‌ (ക്യൂലൈഫ്, ചയോഗ സാധന, ക്യാമ്പുകള്‍  തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്‌.) ●  NAME : PONNY ● ...

  Read more →

  മള്‍ട്ടീനാഷണല്‍ :  ഒരു പഴയ ഓര്‍മ

  by  • April 12, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഏതാണ്ട് ഇരുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് 1999–2000 കാലഘട്ടത്തില്‍ ആണ്.  ഞങ്ങള്‍ ഒളിമ്പസ്സിലെ അന്തേവാസികള്‍   *മള്‍ട്ടീനാഷണല്‍* എന്ന ഹാസ്യ നാടകവുമായി വേനലവധി തകര്‍ക്കുകയാണ്. സംഗതി സത്യത്തില്‍ ബോധവല്‍കരണ നാടകമാണ്. ജനത്തെ ഇരുത്താന്‍ ഹാസ്യ മനോധര്‍മമാണ് വേദിയില്‍ ഉടനീളം. കളിച്ചു കളിച്ചു സംഗതി അങ്ങ് ഹിറ്റായി. പാലക്കാടന്‍ വേനലില്‍  നാട്ടുപാടങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള നാട്ടമ്പലങ്ങളിലെ മാരിയമ്മന്‍ പൊങ്കലുകളുടെയും വേലകളുടെയും മൃദു കലകള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ സ്വയം ചുമതലപ്പെട്ടവര്‍ പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളാണ്. മിക്ക ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കും ഞങ്ങളെ  അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്‌ നമ്മുടെ ബോധവല്‍കരണ ഹാസ്യ നാടകത്തിനു നല്ല...

  Read more →

  കുരുമുളകോ, തുളസിയോ ആയാലും ഔഷധം വിഷം തന്നെ

  by  • April 9, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  *Question from Group 02 :* ഔഷധം എന്നാൽ, ആരോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അഥവാ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ഔഷധം… അതു തന്നെയാണ്. ഔഷധസേവയുടെ പ്രധാന്യം.. മറിച്ചെന്ത്…. ? അതിനപ്പുറം കുരുമുളകോ, തുളസിയോ ആയാലും വിഷം വിഷം തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞതു മനസിലായില്ല…??   ഈ കോഴ്സ് ആധാരമാക്കുന്ന ഇക്കോജെനെസിസ്, ഇക്കോസൈക്കോളജി,  ഓര്‍ത്തോപാതി എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഒളിമ്പസ് ഇവിടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി ആര്‍ക്കെങ്കിലും വിഭിന്നമായ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും നമ്മള്‍ നിഷേധിക്കില്ല....

  Read more →

  ഞാന്‍ എന്റെ ശരീരത്തിലും അധികമാണ്

  by  • October 17, 2019 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഞാന്‍ എന്റെ ശരീരത്തിലും അധികമാണ് I am more than my body ഇന്ന് നാമെപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു അറിയുന്നതും എന്നാല്‍ നാം ചിന്തിചിട്ടില്ലാതതുമായ ഒരു സംവിധാനത്തെ പരിചയപ്പെടാം. വ്യവസ്ഥ.  അതെന്തെന്നു നോക്കാം. നാം നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, അതിലും അധികമാണ്. എന്താണ് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? നിങ്ങള്ക്ക് ജീവന്‍ ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുമോ? അത് ഭൌതിക ശരീരത്തിന്റെ ആകെ തുകയില്‍ പെടുന്നതാണോ? നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സില്ലേ? അത് ശരീരത്തിന്റെ തുകയിലും അധികം തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമോ? അതും അധികം...

  Read more →

  പ്രകൃതിയുടെ വിതാനങ്ങളും വിന്യാസങ്ങളും ആണ് സത്യം

  by  • September 5, 2019 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  പ്രകൃതിയുടെ വിതാനങ്ങള്‍ ആണ്, വിന്യാസങ്ങള്‍  ആണ് സത്യം. അതിനെ നാം കാണുന്ന കാഴ്ചയിലല്ല, കാണുന്ന കോണത്തില്‍ അല്ല, എന്നാല്‍ പ്രകൃതി വിതാനിച്ചതിലാണ് സത്യം. അതിനെ കല്പനയുടെ ജന്നല്‍ക്കണ്ണാടിമപ്പുറം വിശിഷ്ട വേഷ ഭൂഷാദി ഭാവങ്ങളാല്‍ നടമാടുന്ന കഥാപാത്രമാക്കി ഇരുളില്‍ പൊതിഞ്ഞു കാണിക്കുമ്പോള്‍, അനുവാചകന്‍ കാഴ്ച്ചയെ സ്വന്തം മേലെ തട്ടിക്കാതെ വിഭ്രംജിച്ചു പറയും ഉജ്വലം, ഉദാത്തം എന്നൊക്കെ. ജന്നല്‍ക്കണ്ണാടിയുടെ കനം മെല്ലെ മെല്ല, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നേര്‍പ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അനുവാചകനെ കഥാപാത്രം താന്‍ തന്നെയെന്നു ബോദ്ധ്യമാക്കി തുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ കഥയുടെയും...

  Read more →