• ഒളിമ്പസ്സിലേക്ക് സംഭാവനകള്‍ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വഴി.

  by  • June 18, 2020 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  1. നവഗോത്ര ഗുരുകുലത്തിലേക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍, ഇക്കോ സ്പിരിച്വല്‍ പഠനത്തിനുള്ള ദക്ഷിണ, ക്യൂലൈഫിന്റെ കോഴ്സുകള്‍ ക്കുള്ള ഫീസ്‌  എന്നിവ അയയ്ക്കേണ്ടത് ഈ അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ്.

   ●  ACCOUNT NO : 30026370015
   ●  NAME : SANTHOSH
   ●  BANK : STATE BANK OF INDIA
   ●  BRANCH : TATTAMANGALAM, PALAKKAD
   ●  IFSC : SBIN0070788

   GOOGLE PAY : 9497628007

  2. ഇക്കോവില്ലേജിനായുള്ള  സംഭാവനകള്‍ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്ക്കാവൂ..

   ●  ACCOUNT NO : 4265002100004064
   ●  NAME : GREENCROSS FOUNDATION CENTRE FOR DEEP ECOLOGY
   ●  BANK : PUNJAB NATIONAL BANK
   ●  BRANCH : CHITTUR, PALAKKAD
   ●  IFSC : PUNB0426500

   

   

   

   

  Print Friendly

  635total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in