• ഇനി ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹാ യുദ്ധം വരുന്നു എന്ന് കരുതുക

  by  • April 27, 2017 • ക്രമപ്പെടുത്താത്തവ • 0 Comments

  ഇനി ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹാ യുദ്ധം വരുന്നു എന്ന് കരുതുക. എല്ലാ വിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയിലും ആണ് തങ്ങള്‍ എന്ന് കരുതുന്നവരും ലോകം മുഴുവന്‍ അപകടങ്ങളില്‍ ആണെന്ന് കരുതുന്നവരും എന്താണ് ചെയ്യുവാന്‍ പോകുന്നത്? യുദ്ധങ്ങള്‍ കെട്ടി ചമയ്ക്കുന്നവ ആണ്. കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കലക്കം ആയിരിക്കും അത്. ഏതാണ്ട് അത് അങ്ങിനെ ഒക്കെ തന്നെ കലങ്ങി വരുന്നുമുണ്ട്. ഇല്ലായ്മയും വറുതിയും ദുരിതവും ബോധപൂര്‍വം സമൂഹത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി വരുമ്പോള്‍ അതിനെ നേരിടാനുള്ള എന്ത് മുന്നൊരുക്കമാണ് നാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? എല്ലാരും അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ നാമും അനുഭവിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് എന്നാണോ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ചിന്തയില്‍ എന്ത് പരിഹാരമാണ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുവാനുള്ളത്?

  Print Friendly

  126total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in