• ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം

  by  • August 31, 2013 • ആത്മീയത • 0 Comments

  മറ്റു ജീവികളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യനുള്ള അടിസ്ഥാന പരമായ വ്യത്യാസം, അവനു മൂര്‍ത്ത രൂപങ്ങളില്ലാതെ സങ്കല്പ്പിക്കുവാനും, സങ്കല്പത്തെ മൂര്‍ത്തവല്‍കരിക്കാനും ആകും എന്നതാണ്. ഇതിനു കാരണമാകുന്നത്, സെറിബ്രല്‍ കോര്‍ടെക്സിനു താഴെയുള്ള അമിഗ്ദാല എന്ന മൌലിക വിശകലന സംവിധാനമാണ്. (ഞാന്‍, ആര്, എന്ത്, എവിടെ, എന്തിനു, എങ്ങിനെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൌലിക യുക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം.) ചിലയിനം ചിമ്പാന്സികള്‍ക്കും മറ്റും അമിഗ്ദാല ഉണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനോളം വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. (മനുഷ്യനിലെ ദൈവീക കേന്ദ്രം [Godly Spot] എന്നും ഈ മസ്തിഷ്ക ഭാഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.) കാര്യകാരണ വിശകലനം നടത്തുവാന്‍ മനുഷ്യനാകുന്നതും അത് കൊണ്ടാണ്.

   

  തന്റെ ഉറവിടത്തെ പറ്റിയും, അസ്തിത്വത്തെ പറ്റിയും (ദൈവത്തെ പറ്റിയും) ഉള്ള അന്വേഷണവും പ്രകൃതി നിരീക്ഷണവും, ചോദനകളെ ഉപജീവിച്ചു ഭാവന ചെയ്യുന്നതും (വെളിപാടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും), അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ അമിഗ്ദാലയുടെ സഹായത്താലാണ്. വ്യത്യസ്ത പ്രവാചകന്മാര്‍ക്കു, സമാനമായ ഈശ്വര വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്‌, അവരുടെ അമിഗ്ദാലകളുടെയും, സെറിബ്രല്‍ കോര്‍ടെക്സുകളുടെയും, ന്യൂരോനുകളുടെ സിനാപ്സുകളുടെ പശിമയുടെയും സാമ്യത കൊണ്ടാണ്. അത് പോലെ തന്നെ ആശയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു പങ്കും ഇവയുടെ വ്യത്യസ്തതകള്‍ കൊണ്ടാണ്.

   

  കഥ, കവിത തുടങ്ങിയ സര്‍ഗ ശേഷികളുടെ ഉറവിടവും ഇത് തന്നെ. ഒരു കുരുവിയ്ക്ക് കാക്കയെ പോലെ കൂട് കെട്ടാന്‍ കഴിയാത്തപ്പോള്‍, മനുഷ്യന് എന്ത് തരം നിര്‍മാണവും നടത്താന്‍ കഴിയുന്നതും അമിഗ്ദാലയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൊണ്ടാണ്.

   

  മൂര്‍ത്ത രൂപമില്ലാതെ സങ്കല്പ്പിക്കുന്നതിനു പകരം കേട്ട് കേള്‍വിയില്‍ നിന്നോ, ഭാവനയില്‍ നിന്നോ കിട്ടുന്ന അമൂര്‍ത്ത രൂപങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കാനും, അത്തരമൊരു കാല്പനികതയെ യാഥാര്ത്യമെന്നു ധരിക്കാനും, മൃഗങ്ങള്‍ പച്ചയായ പ്രകൃതിയോടു ഇടപെടുന്നത് പോലെ, തന്റെ കാല്‍പനിക സങ്കല്പത്തിലെ മായാ ലോകത്തോട്‌ ഇടപെടാനും മനുഷ്യന് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രേരണയുണ്ട് . ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങള്‍ ചിന്തയിലും, കാഴ്ച്ചപാടുകളിലും കാണുന്നതും പലപ്പോഴും തര്‍ക്കങ്ങളും, ചേരി തിരിവുകളും ഉണ്ടാകുന്നതം ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഈ സങ്കല്പ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്.

   

  അവധൂതാവസ്ഥയില്‍ ഉള്ളവര്‍, മൃഗങ്ങള്‍, പ്രകൃതിയെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഈ വികസിത പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍, അമിഗ്ദാലയുടെ വികാസം ആര്ജിക്കാത്തവര്‍ കാല്‍പനിക യാധര്ത്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കുന്നു. സിനാപ്സുകളിലെ കാല്ഷിയം ഫാക്ടര്‍, കോര്‍ടെക്സിന്റെ സ്പന്ദമാപന ശേഷി എന്നിവയും ഘടകങ്ങളാണ് എന്നത് ചേര്‍ത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിനാപ്സുകളിലെ കാല്ഷിയം ഫാക്ടര്‍ കൂടിയുള്ളവര്‍ ഒരു വിശ്വാസത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയും അതിനായി പോരാടുകയും ചെയ്യും. കുറവുള്ളവര്‍ കൂടിയ സങ്കല്‍പങ്ങളാല്‍ യുക്തിവിചാരം ചെയ്യുകയും അവിശാസികള്‍ ആകുകയും ചെയ്യും. അതായത് സിനാപ്സുകളിലെ കല്ഷിയതിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും രണ്ടു തരമാകും. ഇത് രണ്ടിനുമിടെ ഏറ്റവും ഒപ്ടിമമായ നിലയില്‍ കാല്ഷിയും ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്രാകൃതീയ സംവിധാനത്തെ നേരില്‍ അറിയാനാകും. ഇതരര്‍ക്ക്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ലെന്നതിനാല്‍, അവര്‍ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയില്‍ ചില കഥനങ്ങള്‍ വഴി അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഇത് ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കും. (വിശ്വാസികള്‍, ചേരി തിരിഞ്ഞു യുക്തിയും ഭക്തിയും പറയും)

  ഇവയില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയൂ.. മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

   

  https://www.facebook.com/groups/olympussdarsanam/doc/262332723797872/

  Print Friendly

  419total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in