• അടുത്ത പരിപാടി

   

  ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.

  1. To Register : https://forms.gle/bMbYzbuFep3jn4Lz5

  പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള  മറ്റു സ്ഥിരം പരിപാടികള്‍

  1. പ്രഭാത സത്സംഗം


   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   നിത്യവും രാവിലെ ഭാരത സമയം 6:25
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം.
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006.
  2. കോര്‍ട്ടേ കാര്‍വ് – ചയോഗ സാധനാ പരിശീലനം


   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഭാരത സമയം 8:00 PM –  9:30 PM
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം.
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006.
  3. ഒളിമ്പസ് ഓപ്പണ്‍ സെഷന്‍
   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഭാരത സമയം 7:00 PM –  9:30 PM
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അവരുടെ അതിഥികള്‍ക്കും.
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006.
  4. ഒളിമ്പസ് ഓപ്പണ്‍ ഫോറം
   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,

   എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഭാരത സമയം 7:00 PM –  9:30 PM
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു മാത്രം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006
  5. ക്യൂലൈഫ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം
   അടുത്ത പരിപാടിയെ പറ്റി  അറിയാന്‍ വിളിക്കുക : 9497628007
  6. ഗുരുകുലത്തിലെ പരിപാടികള്‍ 
   സംഘാടകര്‍ക്കും അംഗങ്ങള്‍ക്കും ഒഴിച്ചുള്ള പൊതു പരിപാടികള്‍ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകും വരെ നിറുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Print Friendly

  2745total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍