• അടുത്ത പരിപാടി

  പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള  അടുത്ത പരിപാടി

  1. പ്രകൃത്യാത്മീയത
   ആത്മീയത – ധ്യാനം – സാധന
   3 ദിന  വെബിനാര്‍ പരമ്പര
   ജനുവരി 19 മുതല്‍ 21 വരെ
   ദിവസവും രാത്രി ഭാരത സമയം 7:30 മണി മുതല്‍ 9:00 വരെ
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   ജോയിന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006

  പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള  സ്ഥിരം പരിപാടികള്‍ 

  1. പ്രഭാത സത്സംഗം 
   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   നിത്യവും രാവിലെ ഭാരത സമയം 6:25
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം.
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006
  2. കോര്‍ട്ടേ കാര്‍വ് – ചയോഗ സാധനാ പരിശീലനം
   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഭാരത സമയം 8:00 PM –  9:30 PM
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം.
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006
  3. ഒളിമ്പസ് ഓപ്പണ്‍ സെഷന്‍
   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഭാരത സമയം 7:00 PM –  9:30 PM
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അവരുടെ അതിഥികള്‍ക്കും.
   ഫീസ്‌ : സൌജന്യം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006
  4. ഒളിമ്പസ് ഓപ്പണ്‍ ഫോറം
   ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി,
   എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഭാരത സമയം 7:00 PM –  9:30 PM
   ഒളിമ്പസ് – ക്യൂ ലൈഫ് – ചയോഗ സാധനാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു മാത്രം.
   കൂടുതല്‍  അറിയാന്‍ : 9497 628 006
  5. ക്യൂലൈഫ് ഓണ്‍ ലൈന്‍ പരിശീലനം
   അടുത്ത പരിപാടിയെ പറ്റി  അറിയാന്‍ വിളിക്കുക : 9497628007
  Print Friendly

  660total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍