• മണ്ണും മരങ്ങളും കേഴുന്നു, കണ്ടുവോ?

  by  • August 31, 2013 • പരിസ്ഥിതി • 0 Comments

  എന്നോ മുറിഞ്ഞു തോല്‍ പോയൊരീ മേനിയില്‍

  പിന്നെയും വെണ്‍ തോല്‍ കിളിര്‍ക്കുന്നപോലെയീ ,

  ചെത്തി വെടിപ്പായ മുറ്റത്തെ മണ്‍തിട്ടില്‍ ,

  പച്ചില നാമ്പുകള്‍ പൊങ്ങുന്നു, കണ്ടുവോ?

   

  തോല്‍ പോയ നേരത്ത്, നിന്‍ കണ്ണിനുള്ളിലായ്

  പാറിപ്പറന്ന പൊന്നീച്ചകള്‍, താരങ്ങള്‍,

  ചെത്തി വെടിപ്പാക്കും നേരത്ത് മണ്ണിനും,

  എണ്ണമറ്റുണ്ടാകുമെന്നു നീ കണ്ടുവോ?

   

  നിന്‍ ദേഹ കേസരം ഞാന്‍ പറിച്ചീടുമ്പോള്‍ ,

  നിന്‍ കണ്ണിലിറ്റ നീര്‍ തുള്ളികള്‍, നാളെയാ

  പുല്ലു പൂ വള്ളിയെ കിള്ളി നീ കൊല്ലുമ്പോള്‍

  മാരിയായി പെയ്യുമെന്നോര്‍ക്കാത്തതെന്തു നീ?..

  …………ഡോക്ടര്‍ സന്തോഷ്‌ ഒളിമ്പസ്

   

  https://www.facebook.com/groups/olympussdarsanam/doc/271181086246369/

  Print Friendly

  409total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in