• നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികൾക്കാണ്

  by  • September 2, 2013 • പൊതുവായത്‌ • 0 Comments

  നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികൾക്കാണ്
  ഏറ്റവും കട്ടിയേറിയ പുറന്തോടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നത്
  അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു..

  ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=499160543465224

  Print Friendly

  567total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in