• അര്‍ത്ഥന – പ്രണയം – ഗുരുത്വം – ലൈംഗികത

  by  • July 23, 2013 • തത്വചിന്ത • 0 Comments

  അര്‍ത്ഥന എന്നാല്‍ ഒരു ജൈവ സത്തയ്ക്ക്, മറ്റൊരു ജൈവ സത്തയോടോ, ജൈവ ഘടകത്തോടോ ഉള്ള,  ജൈവ സംയോജനത്തിനായുള്ള സ്വയം നിയന്ത്രിത പ്രേരണയാണ്. ഈ പ്രേരണ യുക്തിരഹിതമെങ്കില്‍ അപര സത്ത പ്രതികരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും (പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണത്തില്‍). അര്‍ത്ഥനാ (വെക്റ്റര്‍ ബോസോണ്‍ എന്ന് ഏതാണ്ടിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം..) കണങ്ങളുടെ പ്രവാഹം ആണ് അര്‍ത്ഥനയായി പ്രകടമാകുന്നത്. വിശപ്പും പ്രണയവും ഇച്ഛയും ഒക്കെ  അര്‍ത്ഥനകള്‍ തന്നെ..

   

  അര്‍ത്ഥനാ കണത്തിനും ഗുരുത്വ കണത്തിനും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യ വ്യതിയാനം ആയി മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അവയുടെ സ്ഥല കാലാനുബന്ധിത സ്വഭാവത്തിലാണ്. ഗുരുത്വത്തിന് സ്ഥാനാന്തരീയവും,  അര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് കാലാന്തരീയവും ആണുണ്ടാകുക. അര്‍ത്ഥന പൂര്‍ണതയിലെത്തുമ്പോള്‍, ഗുരുത്വം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങും.

   

  പ്രണയം അര്‍ത്ഥനയാണ്.  ലൈംഗികത ഗുരുത്വവും. വിശപ്പ്‌ അര്‍ത്ഥനയാണ്.. അപ്പോള്‍ രുചി രതി തന്നെ.. ശങ്ക അര്‍ത്ഥനയാണ്.. വിരേചനം, രുചിയും.. ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ.. പല സ്ഥല കാല ഭാവ മാനങ്ങളില്‍, വ്യവസ്ഥാ തലത്തിന്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമനുസരിച്ച്  പലതായി അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രം.  ശൈശവവും വാര്‍ദ്ധക്യവും പോലെ, രണ്ടു ഘട്ടങ്ങള്‍ മാത്രം. അതില്‍ ഉയര്‍ന്നതെന്നും, താഴ്ന്നതെന്നും, രണ്ടില്ല തന്നെ..

   

  https://www.facebook.com/notes/santhosh-olympuss/notes/310389859008961

  Print Friendly

  445total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in