• കഥകളും, പുരാണങ്ങളും,

  by  • September 1, 2013 • സാമൂഹികം • 0 Comments

  കഥകളും, പുരാണങ്ങളും,
  തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും, ശാസ്ത്രങ്ങളും,
  വെറും പറച്ചിലുകള്‍ മാത്രം ആയി ഇരിക്കുന്നിടത്ത്‌
  നാം തെറ്റി തുടങ്ങുന്നു.

  ഒന്നുകില്‍ അവയെ നെഞ്ചില്‍ പേറുക,
  ആത്മാര്‍ഥതയോടെ,
  അല്ലെങ്കില്‍ അവയെ ചാമ്പലാക്കുക,
  അഹത്തോടൊപ്പം…

  ഒളിമ്പസ്

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449834115064534

  Print Friendly

  387total visits,2visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in