• സ്വധര്‍മം എന്നൊന്നിനെ ഒരാള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു

  by  • September 1, 2013 • ആത്മീയത • 0 Comments

  സ്വധര്‍മം എന്നൊന്നിനെ ഒരാള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അങ്ങിനെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥിതികത്വതെ പറ്റി ബോധ്യം വന്നു എന്നും അയാള്‍ ആ ധാരയില്‍ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വ ധര്‍മം ഉണ്ടെന്നു ബോധ്യമായാല്‍, തന്റെ ചോദനകളെ നിഷ്പക്ഷമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും, അവയോരോന്നിനും മുന്‍പില്‍, പ്രപഞ്ചം നല്‍കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയും ആണ് വേണ്ടത്. തന്റെ വേഷം (role) എന്തെന്നു പ്രപഞ്ചം ഒരുക്കുന്ന വഴികളില്‍ എവിടെയോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും., ഒരു പക്ഷെ അതിനു ചില വ്യക്തികളോ, സംഭവങ്ങളോ അതിനു മാര്‍ഗ ദീപമായെക്കാം. (എന്നാല്‍ ഒന്നറിയുക, സ്വധര്‍മത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ തന്റെ ഗുരുവിനു പോലും കഴിയില്ല. ഒരു പക്ഷെ ഒരു പാലമായി, അയാള്‍ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും) അത് കൊണ്ട് തന്നെ, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു തരത്തിലും സ്വധര്‍മത്തെ കാണിച്ചു തരുവാനുള്ള ഒന്നാകില്ല. എന്നാല്‍, നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയ്ക്ക്, സ്വധര്‍മം എന്ന ഒന്നുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പോലും കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കാത്ത വിധം സഹജ താളത്തെ മാറ്റി മറിക്കാന്‍ കഴിയും.

  അതിനാല്‍ സ്വധര്‍മത്തെ അറിയുവാന്‍, തന്റെ ശ്വാസ നിശ്വാസങ്ങള്‍ മുതല്‍, അകം / പുറം പരിസ്ഥിതി ചലനങ്ങള്‍ വരെ സുതാര്യമായി നിരീക്ഷിക്കയും, അവയുമായി ഏകാതാനാവസ്ഥയില്‍ നില്‍ക്കുകയും ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പോള്‍ പ്രപഞ്ചം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും .

   

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468517206529558

  Print Friendly

  366total visits,1visits today

  വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  About

  An Ecosopher who lives to propagate Deep Ecological perspective in Human Life

  http://olympuss.in